Gama Bina Güçlendirme

Karbon Fiber Güçlendirme

Betonarme yapılar çeşitli sebeplerden dolayı yıpranır ve hasara uğrar. Hasara uğramış bu yapılarda tehlike arz eder. Bu tarz yapılar için güçlendirme yapılması gerekmektedir. Geleneksel güçlendirme yöntemleri eski binalara fazladan yük getirmekte, uygulaması daha uzun zaman almakta ve yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden FRP güçlendirme yöntemleri gün geçtikçe daha fazla kullanılmaktadır. Karbon güçlendirme, geleneksel güçlendirmelere kıyasla daha iyi mekanik özellikler sağlarken mükemmel bir korozyon direnci de sağlamaktadır. Ayrıca binaya ilave yük de oluşturmamaktadır.

Bina Kolonlarının Güçlendirilmesi

‏‏‏‏‏‏‏‏

Karbon Fiber Şerit

Yapı Kirişlerinin Güçlendirilmesi

‏‏‏‏‏‏‏‏